Продукція

Асфальтобетон

Асфальтобетон — будівельний матеріал з ущільненої суміші щебеню, піску, мінерального порошку з бітумом, який у гарячому вигляді використовується у дорожньому будівництві як покривний шар. Він може бути велико-, середньо-, дрібнозернистим та піщаним (розмір зерен відповідно, 40-25-15-5 мм). В залежності від навантажень і кліматичних умов до асфальтобетону є певні вимоги щодо щільності, міцності, зсувостійкості та водостійкості.

Асфальтобетон поділяють на:

  • Гарячий (в склад входить бітум) — виготовляють при температурі не нижче 120°С;
  • Теплий — з малов’язким бітумом і температурою ущільнення 40-80°С;
  • Холодний — з рідким бітумом, ущільнений при температурі повітря не нижче 10°С.

Типи асфальтобетону: гравійний, піщаний щебеневий.

Фракції: піщані, дрібнозернисті, крупнозернисті, змішані.

За величиною пористості: високопористі, пористі, щільні, високощільні.

Щебінь

Це неорганічний зернистий сипучий матеріал із зернами крупністю понад 5 мм, який одержується шляхом дроблення гірських порід, гравію і валунів, а також попутно добутих розкривних і вмісних порід або некондиційних відходів гірських підприємств по переробленні руд (чорних, кольорових і рідкісних металів металургійної промисловості) і неметалічних копалин інших галузей промисловості й наступного розсіву продуктів дроблення. Виділяють такі класи крупності щебеню (мм): 3(5)-10, 10-20, 20-40, 40-70 та понад 70 мм (на вимогу споживачів).

Пісок

Будівельний пісок (згідно ГОСТ 8736-2014 будівельний пісок), це неорганічний сипучий матеріал з крупністю зерен до 5 мм, що утворився в результаті природного руйнування скельних гірських порід і отримується при розробці піщаних і піщано-гравійних родовищ без використання або з використанням спеціального збагачувального обладнання.

Піски будівельні поділяють на природні (природні і збагачені) і штучні, що отримують спеціальним дробленням скельних гірських порід. До природних відносять піски крупністю 0,05-5 мм.

Якість будівельних пісків характеризується їх ґранулометричним (зерновим) складом, вмістом пилувато-глинистих частинок, органічних і шкідливих домішок; середньою густиною зерен піску; вологістю.

За крупністю зерен природні будівельні піски поділяються на групи: крупні, середні, дрібні і дуже дрібні.

Відсів

Після дроблення твердого натурального каменю виходить фракція 0,1 — 5 мм. Загалом він схожий на пісок, проте майже не містить глинистих домішок, органіки та пилу. Відсоток голчастих зерен не перевищує 15%, тому маса легко укладається і трамбується. Відсів міцний: допустима межа тиску становить 120 МПа.

Матеріал стійкий до низьких температур, екологічно безпечний. Гравійна крихта характеризується розміром зерна від 0,16 до 2,5 мм, частка пилоподібних і органічних включень — не більше 0,6%.

Відсів подрібненого вапняку дозволяє отримати камінь зернистістю 2-5 мм, що відрізняється в’язкими властивостями й здатний розчинятися у воді, домішки не перевищують 2% по масі.